Jemi një agjensi
DESIGN DHE MARKETING
e apasionuar dhe largpamëse

Graphic Design | Ueb Design | Menaxhim Marke | Menaxhim Social Media | Marketing Dixhital dhe të Printuar | SEO / SXO / SEM / SMO / OOH | Ekspert të UI/UX

I japim rëndësi eksperiencës së përdoruesit me produktin tonë.

Aftësitë tona janë: Web Design faqesh statike dhe dinamike, Landing-Page (Web Marketing) për fushata reklamimi në Google, Facebook, Instagram dhe jo vetëm, SEO (Search Engine Optimization), SEA (Search Engine Advertising ), SEM (Search Engine Marketing), SMM (Social Media Marketing).
Design Kartëvizitash, Broshura, Dépliant, Graphic Design.

Njohuritë tona kryesore janë: HTML, PHP, .NET, ASP, JSP, PERL, JSCRIPT, JAVASCRIPT, etj… Jo vetëm, kemi zgjeruar njohuritë tona në shumëllojshmërinë e CMS(Content Management System) dhe mënyrën për të mbrojtur faqet ueb nga lloje të ndryshe sulmesh.
Lundrim i shpejtë dhe i sigurt me një eksperiencë fantastike të përdoruesit.

WebMotion User Experience

DISA NGA PUNIMET TONA TË FUNDIT

Disa nga shembujt e fundit të portofolit tonë

Akropoli WebMotion portfolio

Akropoli Hotel Redesign

  • Konceptim dhe krijim i Logos së Akropoli Hotel
  • Krijim i identitetit te kompanisë
  • Re-dizajnim i uebfaqes duke mundësuar prenotime online dhe përdorur teknikat me të reja të programimi për një faqe ueb me interaktive, te pëlqyeshme dhe për te gjithë ekranet
  • Fushata reklamimi te printuara dhe digitale
  • Profilizim i rrjeteve sociale.

VLERAT THELBËSORE

DESIGN

Design-i influencon dhe frymëzon konsumatorin ose përdoruesin të mendojë dhe të ketë ndjenja të ndryshme ndaj produktit, shërbimit apo përvojës së ofruar. Ndodh kur ekspertët akordojnë krijim e këtyre momenteve, duke u frymëzuar të imagjinojnë një mënyrë të re, një mundësi të re ose një zgjidhje për të mundësuar lidhjen e pjesëve të këtij puzzle së bashku.

STRATEGJI

Gjithnjë në kërkim të risisë. Faqe ueb më interaktive, kartëvizita të konceptuara saktë, broshura të thjeshta por të targetuara dhe çdo krijim tjetër grafik, gjithnjë në kërkim të cilësisë së lartë dhe kënaqësisë së konsumatorëve.

Nuk ndjekim, krijojmë

MARKETING

Studim tregu, studim markash, studim, konceptim dhe krijim logosh dhe krijime grafike të ndryshme për fushata marketing-u në faqet kryesore si: Google, Bing, Facebook, Instagram dhe në jetën e përditshme. Ekipi ynë dhe bashkëpunëtorët tanë janë ekspertë kombëtar dhe ndërkombëtarë në fushën e marketingut.

Graphic design is the paradise of individuality, eccentricity, heresy, abnormality, hobbies and humors.

– George Santayana