Akropoli Hotel

 In
Akropoli WebMotion portfolio

Akropoli Hotel Redesign

  • Konceptim dhe krijim i Logos së Akropoli Hotel
  • Krijim i identitetit te kompanisë
  • Re-dizajnim i uebfaqes duke mundësuar prenotime online dhe përdorur teknikat me të reja të programimi për një faqe ueb me interaktive, te pëlqyeshme dhe për te gjithë ekranet
  • Fushata reklamimi te printuara dhe digitale
  • Profilizim i rrjeteve sociale.