SalikoTrans Logistics

 In
SalikoTrans WebMotion

SalikoTrans

  • Studim, Konceptim dhe krijim i logos së SalikoTrans dhe identitetit të kompanisë
  • Dizajnim i uebfaqes duke përdorur teknikat me te reja si: HTML5, CSS3, PHP dhe gjuhë të tjera programimi për një faqe ueb më interaktive, të pëlqyeshme dhe për të gjithë ekranet
  • Krijim dhe profilizim në rrjetet sociale