SalikoTrans Logistics

 In
SalikoTrans WebMotion

SalikoTrans

  • Studim, Konceptim dhe krijim i Logos së SalikoTrans dhe identitetit te kompanisë
  • Design i faqes ueb duke përdorur teknikat me te reja si: HTML5, CSS3, PHP dhe gjuhe te tjera programimi për një faqe ueb me interaktive, te pëlqyeshme dhe për te gjithë ekranet
  • Krijim dhe profilizim në rrjetet sociale