SGS International

 In
SGS WebMotion

SGS International

  • Dizejnim i webfaqes së SGS. Version statik i bazuar në HTML5 and PHP, adaptuar për të gjitha pajisjet dhe ekranet
  • Dizajnim kartvizite