SGS International

 In
SGS WebMotion

SGS International

  • Design i faqes ueb të SGS International duke përdorur teknikat me te reja si: HTML5, CSS3, PHP dhe gjuhe te tjera programimi për një faqe ueb me interaktive, te pëlqyeshme dhe për te gjithë ekranet.
  • Design i kartëvizitave