KLIENTI

SalikoTrans – Logistics

Çfarë kemi krijuar

Studim, Konceptim dhe Ndërtim i Logos së SalikoTrans / Design dhe ndërtim i faqes ueb duke e zhvilluar me risitë e fundit të programimit për ueb dhe përshtatjen për çdo ekran / Krijim i përfaqësimit ne kanalet sociale.