KLIENTI

Topexpress

Çfarë kemi krijuar

Ri-konceptim dhe përditësim i Logos së TopExpress
Re-design i faqes web duke përdorur teknikat me te reja si: HTML5, CSS3, PHP dhe gjuhe te tjera programimi për një faqe web me interaktive, te pëlqyeshme dhe për te gjithë ekranet.